Disclaimer

Disclaimer van AppartementGouda

AppartementGouda is niet aansprakelijk voor de inhoud van AppartementGouda, noch van websites die op enigerlei wijze met AppartementGouda zijn verbonden. AppartementGouda is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op AppartementGouda beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

AppartementGouda is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via AppartementGouda worden aangeboden. AppartementGouda garandeert niet dat de op AppartementGouda aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

AppartementGouda garandeert ook niet dat de op AppartementGouda aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. AppartementGouda garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in AppartementGouda hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

AppartementGouda is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan AppartementGouda. U vrijwaart AppartementGouda voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website AppartementGouda.